Ukrajinská expedícia

(Ukrajina, 9. marec 2016) – Vo výnimočný prestupný februárový deň – 29.2.2016 o 8:00 štartovalo veľké auto z košickej Kalvárie. Osemčlenná posádka zamierila východne, za hranice Schengenského priestoru. Tvorilo ju päť saleziánskych kandidátov, direktor kalvárskej komunity don Pavol Drška, salezián zo sabinovskej komunity don Pavol Seman a ukrajinský provinciál don Karol Maník, ktorí spolu vyrazili do ukrajinských končín, aby spoznali svet, kultúru a spiritualitu, v ktorej pracujú ukrajinskí saleziáni, a z ktorej vzišli naši dvaja ukrajinskí saleziánski kandidáti.

Počas piatich dní spoznávali kultúrne a duchovné pamiatky, stretli sa s väčšinou ukrajinských saleziánov, navštívili komunity a diela v Ľvove a vo Vynykách. Veľkou pomocou im bolo časté sprevádzanie a prítomnosť terajšieho ukrajinského a bývalého slovenského provinciála dona Karola Maníka, ktorý všetkých uvádzal do kontextu ukrajinskej mentality. Bolo cítiť že sa za pomerne veľmi krátky čas veľmi dobre orientuje ako v jazyku, tak aj vo východnej kresťanskej spiritualite.

Počas týchto dní mali slovenskí návštevníci príležitosť vidieť sláviť rímskokatolíckych saleziánov gréckokatolícku liturgiu. Tiež zažili večiereň vo východnom kláštore v Unive medzi mníchmi – studitmi. Dojemným zážitkom bolo rozprávanie ukrajinského saleziána Grigorija, ktorý zažil bojový front v prvej línii na východe Ukrajiny, ako vojenský kaplán prinášajúci Božiu blízkosť zúfalým a znechuteným vojakom. Tento salezián, za ktorého sa aj tu na Slovensku svojho času intenzívne modlilo, opísal hrôzy vojny a svedectvá zničených mladých vojakov, ktorí si toto utrpenie prinášajú domov.

Neoddeliteľnou súčasťou expedície bola návšteva oboch rodín ukrajinských kandidátov. Sedieť v autenticky zariadenom ukrajinskom byte s vyzdobeným stropom, pozerať sa do tváre ich rodičov a súrodencov, počúvať z kazeťáku ukrajinské ľudové nápevy, jesť boršč a šašlík a skúšať sa dohovoriť okrem ukrajinčiny aj tzv. panslovanským esperantom, je spôsob ako mohli kandidáti lepšie spoznať svojich spolukandidátov z inej kultúry. Pri všetkých tých ikonách, ikonostasoch, večierňach, východných rúchach, hre svetla a tmy rezonovala v mnohých myšlienka "pri dialógu s druhým spoznávam to vlastné". Spoznať ľudí, saleziánske výzvy, stráviť čas v cudzej zemi a kultúre je poklad, ktorý si slovenská posádka prináša domov.

Informoval: Michal Žák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.