Ukrajinské deti sa dobre modlili…

(Ukrajina, 24. júla 2015) – Aj tento rok sa na Zakarpatskú Ukrajinu vybrali saleziánski misijní dobrovoľníci, aby deťom spestrili prázdniny táborom. Témou tohtoročných prázdnin sú dve biblické postavy: Noe a Jonáš.  V piatok sa misijní dobrovoľníci stretli v Košiciach na Troch hôrkach u saleziánov, aby počas svätej omše dostali misijné kríže a zložili sľub misijného dobrovoľníka. Aj napriek tomu, že v médiách sa v predošlom týždni šírili správy o nepokojoch na Zakarpatí, po preskúmaní situácie, sa rozhodli odísť. Na mieste je pokoj. Ľudia žijú svoj každodenný život.

"Tábory sú už v plnom prúde. Deti prichádzajú v hojnom počte. Od 30 v menších dedinkách do 60 v tých väčších. Sú naozaj radi, že sme tu. Cez víkend nás čaká trochu oddychu na horách alebo pri vode, aby sme načerpali nové sily," hovorí misijná dobrovoľníčka.

 

Zdroj: www.humenne.saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.