Ukrajinským saleziánom pribudne spolubrat formovaný na Slovensku

(Ľvov, Ukrajina, 9. augusta 2017) – Ukrajinskí saleziáni sa už čoskoro budú tešiť z nového spolubrata. Volodymyr Basarab zloží svoje prvé sľuby 18. augusta v Ľvove. Noviciát absolvoval tento rok na Slovensku – v Poprade.

2017 08 09 prve sluby1

2017 08 09 prve sluby2

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.