Úplné odpustky pri príležitosti stého výročia príchodu saleziánov na Slovensko

Apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov udelila veriacim pri príležitosti stého výročia príchodu saleziánov na Slovensko možnosť získať plnomocné odpustky. Ako ich získať?

  • Stačí, ak za obvyklých podmienok (sviatosť pokánia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca),
  • v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024,
  • veriaci navštívia farský kostol vo Vajnoroch, kde sa uchováva relikviár blahoslaveného Titusa Zemana, alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku,
  • a nábožne sa tam zúčastnia na jubilejných obradoch alebo aspoň venujú primeraný čas nábožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana a ukončia ho modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana.

Starí, chorí a všetci tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu, tiež budú môcť získať úplné odpustky, ak odmietnu akýkoľvek hriech a duchovne sa spoja s jubilejnými sláveniami s rozhodnutím splniť čo najskôr, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky a milosrdnému Bohu obetujú svoje modlitby, bolesti a utrpenia života.

Odpustky je možné aplikovať aj pre duše verných zosnulých, ktoré sú v očistci.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.