Uplynie 200 rokov od rozhodnutia Pia VII. ustanoviť liturgický sviatok Pomocnice

(Rím, Taliansko, 23. mája 2014) – 24. mája 2014 si pripomíname 200. výročie návratu pápeža Pia VII. do Ríma z väznenia v Savone a neskôr Fontainebleau vo Francúzsku, ktoré tam strávil v rokoch 1809-1814 ako Napoleonov zajatec. Skutočnosť, že jeho oslobodenie sa odohralo v deň, kedy si Cirkev pripomína Máriu Pomocnicu kresťanov, povzbudila Pia VII., aby na tento deň ustanovil liturgický sviatok – čo aj urobil v septembri 1815.

Pápežovho ducha počas rokov väznenia dobre vystihuje prvá požiadavka, ktorú mal pri príchode do biskupského paláca v Savone: aby sa mohol denne modliť pred Najsvätejšou Sviatosťou. Pápež strávil každý deň mnoho hodín v modlitbe a adorácii, prosil o Božiu pomoc pre Cirkev a odpustenie pre svojich prenasledovateľov. Tu sa každú noc modlil ruženec s niekoľkými pápežskými služobníkmi. Obyvatelia Savony nasledovali jeho príklad, trávili čas v modlitbe pre svätostánkom a odriekali ruženec na jeho úmysel.

V Savone Pius VII. korunoval obraz Milostivej Matky a zaviedol sviatok Pomocnice kresťanov ako trvalú pamiatku svojho oslobodenia a obnovenej slobody pre Cirkev. To ukazuje, ako sú tento titul a sviatok obzvlášť spojené s úradom Najvyššieho Pontifika a so slobodou Cirkvi v jej misii.

Dvojsté výročie prepustenia pápeža Pia VII. a jeho návrat do Ríma 24. mája nám pomáha pripraviť sa na dvojsté výročie narodenia dona Bosca, počas ktorého si tiež pripomenieme dvojsté výročie ustanovenia liturgického sviatku Márie Pomocnice kresťanov.

Prozreteľnostne je meno dona Bosca spojené so sviatkom Márie Pomocnice kresťanov už od jeho vzniku. Ako poznamenal pápež Benedikt XVI. počas jeho návštevy v Savone v roku 2008, táto oddanosť „nás učí odvahe, keď čelíme výzvam sveta: materializmu, relativizmu, sekularizmu bez toho, aby sme pripustili kompromis, ochotní platiť cenu za to, že zostaneme verní Bohu a jeho Cirkvi. Príklad vyrovnanej sily, ktorý nám ponúkol pápež Pius VII. nás pozýva zachovať nezmenenú dôveru v Boha počas obdobia skúšok, s vedomím, že hoci dopúšťa na Cirkev ťažké časy, nikdy ju neopúšťa. Skúsenosť tohto veľkého pápeža nás pozýva vždy dôverovať v príhovor a materinskú starostlivosť Panny Márie.“

Tieto historické udalosti sú zaznamenané v Bazilike Márie Pomocnice kresťanov v Turíne. Na priečelí sa nachádza reliéf reprezentujúci pápeža Pia VII., ktorý korunuje Máriu vo svätyni v Savone po jeho oslobodení zo zajatia Napoleona. Na kupole je zobrazený pápež, ktorý ustanovuje liturgický sviatok Márie Pomocnice kresťanov.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.