Uplynulo 150 rokov od smrti Františka Besucca, ktorý chcel byť ako Dominik Savio

(Bratislava 9. januára 2014) – Saleziánska rodina si dnes, 9. januára, pripomína 150. výročie smrti jedného z troch chlapcov, ktorých don Bosco dal za vzor mladým. František Besucco z alpskej dedinky Argentera sa dostal k životopisu Dominika Savia, ktorý napísal don Bosco, a chcel byť ako on.

Besucco prežil u dona Bosca, v oratóriu sv. Františka Saleského v Turíne, len veľmi krátke obdobie: od augusta 1863 do januára 1864. Don Bosco po jeho smrti 9. januára 1864 napísal a vydal ešte v tom roku jeho životopis s názvom Pastierik z Álp. V ňom píše aj o posledných momentoch života Františka: „Sobota 9. januára bola posledným dňom nášho Besucca. Bol pri jasnom vedomí po celý deň. Chcel sa stále modliť, ale bolo mu to zakázané, pretože sa veľmi unavil. „Ó, nech sa aspoň modlí niekto blízko mňa a ja budem aspoň v srdci opakovať, čo on povie!“ Aby sme vyhoveli jeho želaniu, bolo potrebné, aby niekto hovoril modlitby blízko jeho lôžka.“

V saleziánskej tradícii sa zobrazuje František Besucco spolu s Dominikom Saviom a Miškom Magonem. Týchto troch chlapcov don Bosco ponúkal ako vzory života mladým, a to aj prostredníctvom ich životopisov, ktoré napísal.

Saleziánska rodina považuje tieto tri životopisy za mimoriadne zapísané svedectvo uplatňovania saleziánskeho preventívneho výchovného systému.

Celý životopis Františka Besucca z pera dona Bosca v neupravenom slovenskom preklade je možné nájsť na stránke knihy.saleziani.sk (http://knihy.saleziani.sk/book/detail?bookId=61).

– – – – –

Úryvok zo XVII. kapitoly životopisu Františka Besucca, o veselosti:

Vo svojej pokore považoval František všetkých druhov za čnostnejších a zdalo sa mu, že on je najhorší zo všetkých. Po niekoľkých dňoch som ho videl znovu. Prišiel ku mne s vážnou tvárou.-    Čo si praješ, môj drahý Besucco? – pýtam sa ho.-    Som uprostred toľkých dobrých chlapcov, chcel by som sa stať veľmi dobrým, tak ako oni, ale neviem, ako do toho a potrebujem, aby ste mi pomohli.-    Pomôžem ti všetkým, čím môžem. Keď chceš plniť tri veci, všetko pôjde dobre.-    A ktoré sú to tie tri veci?-    Veselosť, usilovnosť a zbožnosť. To je veľký program, ktorý ťa môže urobiť veľmi šťastným a prospieť tvojej duši.-    Veselosť… veselosť… – som dosiaľ veľmi veselý. Keď stačí byť veselý, aby som bol dobrý, budem sa hrať od rána do večera. – Budem robiť dobre?-    Nie od rána do večera, ale len vo chvíľach prestávky.

Vzal radu doslova; presvedčený, že koná vec bohumilú, keď sa hrá.

– – – – –

Spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.