ÚPN poďakoval saleziánovi Štefanovi Turanskému za pomoc v období socializmu

(Srbsko, Selenča, 17. augusta 2017) – Pri príležitosti 40. výročia vydania Ilustrovanej Biblie pre mladých ocenil Ústav pamäti národa dve osobnosti, ktoré k tomuto dielu prispeli. Jednou z nich je don Štefan Turanský, ktorý momentálne pôsobí ako direktor v saleziánskom stredisku v Bratislave na Mamateyovej.

Biblia v slovenčine prichádzala do Československa na prelome 70. a 80. rokov poštou vďaka farskému úradu v obci Selenča v bývalej Juhoslávii. Po vyžiadaní listom ju tajne rozpsielali prenasledovaným veriacim pod krycími menami z rôznych adries mladí farníci. Sväté Písmo sa tak vďaka zahraničným Slovákom stalo pre ľudí v Československu dostupnejšie.

Prvou ocenenou osobnosťou in memoriam sa stal Michal Zolárek, kňaz zo slovenskej obce v srbskej Vojvodine, ktorý ekumenickú Bibliu pre mladých zostavil. Ďakovný list predsedu Správnej rady ÚPN a pamätnú medailu si prevzal aj salezián Štefan Turanský, ktorý sa v rokoch 1978 až 1980 aktívne podieľal na šírení náboženskej literatúry a má veľký podiel na balení a rozosielaní Ilustrovanej Biblie zo Selenče na Slovensko, kde bola zo strany veriacich veľmi žiadaná.

Pôsobil na slovenskom gymnáziu pri Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme a bol v kontakte so slovenskou Cirkvou. Ústav pamäti národa mu ocenením poďakoval za cezhraničnú spoluprácu, za občiansku statočnosť a angažovanosť pri šírení a rozmnožovaní náboženskej literatúry a za zásluhy v zápase za zachovanie ľudských a náboženských hodnôt v Československu.

Zdroj: www.upn.gov.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.