Ústav pamäti národa ocenil saleziána

(Trenčín, 8. októbra 2018) – Ústav pamäti národa udelil 5. októbra v priestoroch úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja pamätnú medailu Ústavu pamäti národa bývalým politickým väzňom a účastníkom protikomunistického odboja.

Medzi ocenenými bol aj salezián don Jozef Kosmál, ktorý pre svoje presvedčenie strávil niekoľko rokov v povestných Pomocných technických práporoch, tzv. PTP. Momentálne pôsobí v Dubnici nad Váhom.

Ocenenia slávnostne odovzdávali páni Ján Pálfy, podpredseda Správnej rady ÚPN a Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK.

Na slávnosti boli prítomní nielen príbuzní a priatelia oceňovaných, ale aj viacero študentov, ktorí využili zaujímavú možnosť naživo stretnúť hrdinov, ktorí si veľa vytrpeli od komunistického režimu.

Don Kosmál, blahoželáme!

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.