Ústav pamäti národa ocenil štyroch exallievov

(Bratislava, 27. mája 2016) – Pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov sa  21. mája v rámci stretnutia exallievov seniorov uskutočnilo aj slávnostné odovzdanie medailí a ďakovných listov predsedu Ústavu pamäti národa Dr. Ondreja Krajňáka. Slávnosť sa konala u saleziánov v Bratislave na Miletičovej. Ocenenia putovali štyrom významných osobnostiam: Františkovi Buzekovi (in memoriam), Ing. Oliverovi Miklasovi, Dr. Eduardovi Filovi a Ing. Milanovi Chabroňovi, CSc. Všetci traja žijúci ocenení patria medzi exallievov. V programe vystúpil s hrou na fujare exalliev Ján Cerovský a zatancovali členovia ľudového súboru Technik. Stretnutie pokračovalo občerstvením, priateľskými rozhovormi, veselou náladou i spoločným spevom.

František Buzek spolupracoval s donom Titusom Zemanom pri organizovaní útekov saleziánov do zahraničia. Bol spojkou medzi slovenskými biskupmi a pražským arcibiskupom Beranom. Osobne mu doručoval tajné správy.

Oliver Miklas bol blízkym spolupracovníkom Františka Buzeka, môžeme povedať, že bol jeho ochrancom. Pomáhal mu pri jeho doručovaní správ, tajne ho ubytovával a skrýval. Takisto pomáhal pri realizácii útekov saleziánov do zahraničia.

Eduard Filo sa venoval mimoškolskej činnosti na Krajskom pedagogickom ústave, kde pracoval ako referent pre voľnočasové aktivity mládeže. Inšpiroval sa tým, čo sa naučil od saleziánov. Koncom 60-tych rokov sa spolupodieľal na organizovaní zájazdu pre 2 000 slovenských učiteľov do Ríma a na mimoriadnu audienciu u pápeža Pavla VI..

Milan Chabroň sa po zavretí kláštorov stal dirigentom 50-členného dychového súboru u saleziánov v Topoľčanoch. Pre túto činnosť bol neustále prenasledovaný, vyšetrovaný a vypočúvaný. Aj napriek vyhrážaniu sa nepodvolil a nepodpísal pripravený scenár ŠtB. Pre obvinenia, neustále prenasledovanie a hľadanie príležitostí ako ho zatknúť sa musela celá rodina presťahovať do Bratislavy.

Informoval: Michal Nemček

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.