Úvahy o zmŕtvychvstaní 4/7

Pokračujeme v poradí štvrtou úvahou zo série Úvah o zmŕtvychvstaní od Pavla Gracha SDB. Kto boli emauzskí učeníci? Bolo zmŕtvychvstanie šokom alebo malo určitú postupnosť? Dozviete sa v nasledujúcej úvahe, ktorú si môžete vypočuť alebo prečítať vo štvrtej časti ebooku. Video si môžete pozrieť na youtube.

Informoval: Radovan Rumanovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.