Úvahy o zmŕtvychvstaní 5/7

Sme všetci určení k tomu, aby sme vstali z mŕtvych? Aká bola tradícia zmŕtvychvstania v židovskom národe? Úvahu na túto tému si môžete vypočuť alebo prečítať v piatej časti ebooku, ktorú Vám ponúka salezián Pavol Grach. Video si môžete pozrieť aj na youtube

 

Informoval: Radovan Rumanovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.