Úvahy o zmŕtvychvstaní 6/7

Bol Tomáš neveriaci alebo hlboko veriaci? Netreba sa ho zastať a obhajovať ho? Úvahu saleziána Pavla Gracha si môžete vypočuť alebo prečítať v šiestej časti ebooku. Video je dostupné na youtube.

 

Informoval: Radovan Rumanovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.