Uvedenie nového maďarského provinciála do úradu

(Kazincbarcika, 13. januára 2020) – Spoločne s novým slovenským provinciálom bol menovaný aj nový provinciál pre Maďarsko don János Andrásfalvy. V piatok 28. decembra sa uskutočnilo jeho uvedenie do úradu provinciála maďarskej saleziánskej provincie „Svätého Štefana kráľa“. Slávnostnej svätej omši predsedal don Tadeusz Rozmus, hlavný radca pre región strednej a severnej Európy. Na slávnosti bol prítomný aj don Albert Van Hecke, bývalý regionálny radca, mnoho saleziánov, predstaviteľov saleziánskej rodiny, kňazov miestnej cirkvi a verejných činiteľov.

Don János Andrásfalvy sa narodil v Budapešti 8. júna 1971; do noviciátu v Szombathely vstúpil v roku 1991, prvé sľuby zložil 8. augusta 1992 a doživotné 28.júna 1998. Za kňaza bol vysvätený 3. júla 1999. V maďarskej provincii bol delegátom pre pastoráciu mládeže (2002-2009), provinciálnym vikárom (2008-2011), delegátom pre formáciu (2009-2011, 2019 –) i pre spoločenskú komunikáciu (2011 –) a pre saleziánov spolupracovníkov (2017–).

ANS, OnMiSDB, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.