Už dnes don Bosco v Michalovciach!

(Michalovce, 10. apríl 2013) – Vo štvrtok, 11.4 sa na Slovensko príde pozrieť zakladateľ saleziánov don Bosco. Počas troch týždňov navštívia relikvie zakladateľa viaceré mestá Slovenska. Prvé mesto, ktoré navštívi budú Michalovce, kde je už don Bosco s radosťou očakávaný. Ponúkame program príchodu relikvií našich bratov a saleziánskej rodiny v Michalovciach:

   

PROGRAM POČAS PÚTE RELIKVIÍ  

 

 ŠTVRTOK 11. apríla 2013

·17.30  slávnostná sv. Omša

za účasti provinciála, direktorov a zástupcov saleziánskej rodiny

·20.00   modlitby mladých pri nohách DB, Vešpery

·20.30 – 22.00     modlitbové bdenie s Don Boscom

 

 PIATOK 12. apríla 2013

·7.00     ranné modlitby mladých s Donom Boscom

·9.00      stretnutie žiakov s Donom Boscom

sv. Omša a divadelné predstavenie o Donovi Boscovi pre žiakov CZŠ a žiakov navštevujúcich NbV na Michalovských základných školách

·13.00      otvorenie kostola pre osobnú modlitbu pútnikov

·15.00      korunka Božieho milosrdenstva s Donom Boscom

·16.30      záverečná sv. Omša a prevoz relikvií do Humenného

 

Zdroj: www.sdbmi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.