Už po 149-krát vyslal hlavný predstavený misionárov z Turína do sveta

(Rím, Taliansko, 4. októbra 2018) – Ukrajina, Argentína, Mexiko, Laos, Tunisko, India a tiež Ghana, kde saleziánska kongregácia založila nové misijné pôsobisko – to je len niekoľko destinácií, do ktorých budú vyslaní začiatkom októbra duchovní synovia dona Bosca. V nedeľu 30. septembra sa v Bazilike Márie Pomocnice kresťanov v Turíne zopakovalo tradičné gesto vyslania misijnej výpravy, teraz už po 149-krát, pretože svet stále potrebuje nových misionárov.

Výpravy sa zúčastňuje 25 saleziánov, ktorí pochádzajú z každého kúta sveta: 2 z Ameriky, 3 z Európy, 8 z Afriky a 12 z Ázie. Medzi nimi sú dvaja koadjútori, 6 kňazov a 17 tirocinantov. Počas uplynulých troch týždňov sa spoločne pripravovali na misionársky život navštevovaním orientačného kurzu, ktorý organizuje misijné oddelenie.

Počas slávnostnej Eucharistie prijali saleziáni misijné kríže od hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho. Súčasťou 149. misijnej výpravy je aj 11 sestier saleziánok. Tým odovzdala misijné kríže generálna matka Yvonne Reungoat.

Ako zvyčajne, v dňoch pred odovzdaním misijných krížov sa v Turíne na Valdoccu uskutočnila oslava "Harambee", čo po svahilsky znamená "slávnostné stretnutie". Každý rok sa ho zúčastňujú stovky mladých ľudí, ktorí zdieľajú zanietenie pre mladých, obzvlášť v chudobných krajinách, ktoré je typické pre saleziánsku rodinu. Podujatia sa zúčastňujú aj saleziánski misijní dobrovoľníci.

Tento rok sa téma Harambee odvíjala od citátu zo Svätého písma, ktorý don Ángel adresoval duchovným otcom a celému ľudstvu: Ale anjel im povedal: "Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom (Lk 2, 10) a od pozvania pápeža Františka v Evangelii Gaudium: "Nenechajte si ukradnúť radosť z evanjelizovania!"

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.