Uzavretie kánonickej vizitácie saleziánok v Badíne: Nová provinciálka je už na ceste

(Badín, 21. novembra 2023) – Saleziánky sa stretli v Badíne, aby rozlišovali novú provinciálnu predstavenú. Súčasťou víkendu bolo aj uzavretie kánonickej vizitácie, ktorá v slovenskej provincií FMA prebiehala od konca augusta.

Vizitátorka sr. Maria Assunta Sumiko Inoue otvorila proces rozlišovania novej provinciálky a zároveň uzavretie kánonickej vizitácie predstavením slovenských komunít, ktoré doteraz navštevovala. Okrem rozhovorov v komunitách ponúkla konferencie.

Pri jednej z nich si sestry pomenovali pozitíva a výzvy, ktoré zazneli aj na úvod víkendu 17. – 19. novembra na zhromaždení. „Nestratiť citlivosť na problémy, ktoré prežívajú mladí ľudia okolo nás. Nestrácať odvahu, ale stále pracovať v sieti,“ uviedla výzvy sestra Edita Štefkovičová, direktorka komunity v Michalovciach. Prezentovalo sa 15 komunít a jedna prítomnosť sestier v Prešove.

Potom sr. Assunta predniesla záverečnú správu z kánonickej vizitácie. „Ocenila som ako sr. Assunta jednoducho a konkrétne pomenovala výzvy, ktoré provokujú náš život. Medzi iným vplyv sekularizácie na našu mentalitu sestier, gender, ktorý vyvoláva zmätok v raste identity mladých. Ďalej voľba cesty bez toho, aby sme upadli do liberalizmu alebo tradicionalizmu. U niektorých z nás oslabený zmysel pre príslušnosť k inštitútu, individualizmus, manipulácia. Tiež veľa iných podnetných veci,“ rozpráva sestra Barbara Šranková.

Piatkový slávnostný večer, tradične sesterský, obohatil kultúrny program dvoch tanečníčok z Banskej Bystrice, spev sestier aj fujaristi Fiľoví.

Počas pracovnej soboty prebehlo dopoludňajšie rozlišovanie v ôsmich skupinách, kde sestry v prvom bloku hľadali z výziev tú, ktorá bude pre ich provinciu dôležitá pre nasledujúce šesťročie. Po obede v tých istých skupinách tvorili vlastnosti novej provinciálky. „Mala som osobne zážitok z nášho rozlišovania, hlavne z práce v skupine. Síce sme miestami mali rôzne názory alebo použili iné slová, vnímala som veľkú chuť a ochotu sa navzájom počúvať, porozumieť, zladiť, nájsť spoločné vyjadrenie, hľadať čo nás spája/zjednocuje, nie rozdeľuje,“ podelila sa sestra Mária Gregová.

Posledný deň stretnutia sestier bol veľkým dňom „D“ pre celú provinciu. Každá vybrala zo 66 možných sestier dve mená s písomným vysvetlením dôvodu výberu a hárok vložila do obálky. Obálku sr. Maria Assunta zapečatila, aby ju takto odovzdala generálnej predstavenej v Ríme.

„Som vďačná za tento víkend, za sestry, s ktorými som sa mohla po dlhšej dobe stretnúť. Cítila som, že nám na našej provincii záleží, že hľadáme, ako ďalej. Zdalo sa mi to tvorivé a vnímala som dávku slobody pri rozprávaní. Silným momentom bolo odovzdávanie konzultácií v atmosfére modlitby a dôvery,“ zhodnotila víkend sestra Elen Caunerová. Sestra Dagmar Kráľová dodáva: „Bol to intenzívny víkend, naplnený hlbokou sesterskou úprimnosťou pri spoločnom hľadaní. Nová provinciálka je už na ceste, aby v auguste naisto uzrela náš krásny efemácky svet.“

Meno novej provinciálnej predstavenej saleziánok zverejnia približne v januári. Nová provinciálna predstavená bude do úradu uvedená v auguste generálnou matkou sr. Chiarou Cazzuolou.

 Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.