V Badíne predstavili posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit

(Badín, 2. júla 2019) – V priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne v stredu 26. júna predstavili slovenský preklad posynodálnej apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Christus vivit (Kristus žje).

Na konferencii zazneli svedectvá priamych účastníkov synody – bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a animátorky Viktórie Žolnovej. Dokument predstavili kňazi, ktorí sa venujú pastorácii mládeže – delegát za pastoráciu mládeže Saleziánov dona Bosca, riaditeľ festivalu Lumen a predseda Domky don Ján Holubčík, správca Oravského centra mládeže a predseda o. z. VIAC Branislav Kožuch a bývalý riaditeľ Diecézneho centra mládeže Maják Andrej Darmo. "V prvom rade Svätý Otec v dokumente zdôrazňuje ochotu načúvať, počúvať mladých, nebáť sa, mať odvahu vstupovať do ich sveta," povedal don Holubčík.

Prítomným sa prihovorila aj Alžbeta Šuplatová, šéfredaktorka Spolku sv. Vojtcha, ktorý dokument vydal a žilinský biskup a predseda Rady pre mládež a univerzity KBS Mons. Tomáš Galis. Plné znenie prednášok je možné stiahnuť na tkkbs.

Exhortácia pozostáva z deviatich kapitol a obsahuje 299 článkov. Pápež František sa v nej zaoberá nasledovnými tematickými okruhmi: Čo hovorí o mladých Božie slovo; Ježiš Kristus, stále mladý; Mladí sú Božie „teraz“; Úžasná správa pre všetkých mladých; Cesty mladých; Mladí s koreňmi; Pastorácia mladých; Povolanie a Rozlišovanie.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.