V Badíne sa stretli saleziánky z celého Slovenska

(Badín, 19. apríla 2023) – Radosť z videnia sa po dlhšej dobe, vzdelávanie, diskusie v skupinách a spoločná oslava všetkých výročí. Takýto bol víkend provincie s hostkou Kateřinou Lachmanovou.

Bohatý víkend 14. – 16. apríla si pre sestry pripravila provinciálna rada. „Tešila som sa na stretnutie so sestrami aj na Katku Lachmanovú, dobre sa mi počúva. Vie náročné témy podať zrozumiteľným a humorným štýlom,“ hovorí sestra Andrea Badíková. Kateřina Lachmanová, hlavná hostka, sestrám hovorila na tému odpustenia, Božieho pokoja a rovnováhy v živote. Prechádzala cez oblasti ideologickej nenávisti, osobnej nenávisti, pasívnej agresie cez kroky k odpusteniu, kresťanskej radosti a k prameňom požehnania.

V sobotu večer sa v rámci programu sestry dozvedeli novinky z formácie, oslávili spolu výročia projektov a životných jubileí sestier. Posledný deň diskutovali v skupinách na rôzne témy o mladých, spoločnom živote či umelej inteligencii. „Oslovili ma najmä skúsenosti sestier, praktické návrhy ako pomôcť mladým zorientovať sa v aktuálnych témach a problémoch života. Najmä som vďačná za otvorenosť medzi nami sestrami a schopnosť viesť dialóg,“ vyjadrila sa o diskusiách sestra Martina Škvareninová.

„Vzácne bolo aj naše vzájomné zdieľanie a spoločenstvo, ktoré sme vytvorili medzi sebou. V rámci stretnutia sme dostali viacero podnetov k uvažovaniu. Osobne asi najviac ‚prežúvam‘ v sebe myšlienku: ‚Život je trochu času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať a pripravili sa tak na život s večnou Láskou.‘ Cieľ máme jasný, už len kráčať s odvahou ďalej. Ďakujem všetkým, ktorí stretnutie pripravili, sú to vzácne chvíle,“ zhodnotila víkend provincie sestra Jana Kurkinová.

Najbližšie sa sestry spoločne stretnú na jeseň z dôvodu kánonickej vizitácie, kde budú aj rozlišovať voľbu novej provinciálnej predstavenej.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.