V banskobystrickom Salesku požehnali zrenovované ihrisko

(Banská Bystrica, 8. júla 2021) – Tím animátorov a dobrovoľníkov vytvoril cez portál StartLab projekt na obnovu umelej trávy v areáli strediska. Počas 45 dní sa snažili prostredníctvom kampane vyzbierať potrebnú sumu. Vďaka štedrosti sympatizantov a dobrodincov Saleska je dnes obnovené ihrisko plne funkčné a k dispozícii stretkám, táborom a krúžkom.  

Oficiálne otvorenie a požehnanie ihriska sa konalo posledný júnový večer. Po svätej omši požehnal priestor futbalového trávnika don Jozef Špalek, pre ktorého bol tento deň posledným v úrade direktora. Niekoľko desiatok zhromaždených sa dozvedelo, ako celá realizácia projektu prebiehala, a potom si mladí konečne mohli zahrať svoj prvý futbalový zápas na novom trávniku.

„Veríme, že trávnik bude dlho slúžiť na radosť všetkým. Koberec bolo možné vymeniť po vyzbieraní peňazí cez StartLab a niekoľko firiem a dobrodincov. Bez ich pomoci by sa nič z tohto nemohlo uskutočniť. Ešte raz chceme v mene všetkých detí a mladých vysloviť jedno veľké ďakujeme!” uvádzajú na svojej webovej stránke banskobystrickí saleziáni.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.