V banskobystrickom Salezku zložilo 11 mladých mužov miništrantský sľub

(Banská Bystrica, 15. októbra 2021) – Svoju túžbu byť služobníkmi oltára vyjadrila jedenástka miništrantov 10. októbra počas nedeľnej svätej omše pred celou farnosťou. Slávnostnému sľubu predchádzala dvojročná príprava.

Chlapci prišli v sprievode starších miništrantov a prvú časť sv. omše sedeli medzi veriacimi v civilnom oblečení. Po kázni nastal obrad zloženia sľubu, počas ktorého všetci predniesli danú formulku a kňaz sa nad nimi modlil modlitbu. Na záver si slávnostne obliekli miništrantské rúcho a vstúpili do priestoru okolo oltára, aby od tejto chvíle slúžili pri sv. omšiach ako miništranti so slávnostným sľubom.

„Všetci si uvedomujeme, že k sláveniu sv. omše patria aj mladíci, ktorí pomáhajú kňazovi a slúžia mu pri vykonávaní liturgie. Niekto by povedal, že to je veľmi jednoduchá služba, ale naučiť sa všetky zručnosti a ešte aj chápať ich symboliku a význam chce určitý čas a trpezlivosť. Jedenásť mladých mužov sa o to snažilo dva roky, kedy postupne robili jednu miništrantskú skúšku za druhou, aby sa posúvali z jedného stupienka na druhý,“ vysvetlil salezián Lukáš Závodník. Jednotlivé miništrantské stupne si môžete pozrieť TU.

„Chlapcom prajeme, aby ich táto ich služba privádzala bližšie ku Kristovi a aby boli správnymi služobníkmi nielen pri oltári, ale aj v živote,“ dodal na záver salezián.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.