V Bardejove na Poštárke vzniklo nové materské centrum

(Bardejov, 26. októbra 2020) – S príchodom nových pastoračných asistentov na Poštárku prichádza aj realizácia nových projektov. Jedným z nich je vznik materského centra. Informuje o tom mesačník saleziánskej rodiny v Bardejove PoBaVi.sk.

Cieľom centra je pomôcť rómskym mamičkám pri starostlivosti a výchove ich malých ratolestí a v neposlednom rade venovať pozornosť ich správnemu fyzickému aj psychickému vývinu. Je známe, že pomocou hier sa rozvíja mozog dieťaťa a vytvárajú sa základy pre jeho schopnosti. Preto sa aj v centre venuje pozornosť hrám a aktivitám zacieleným na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, jazykových, komunikačných a vzťahových schopností, prehĺbenie vzťahu mama-dieťa a pod.

V materskom centre už prebehli aj prvé stretnutia. Jeho vedením bola poverená pastoračná asistentka Martina Jurčišinová. „Veríme, že toto centrum bude veľkým prínosom a požehnaním pre celú Poštárku, no najmä pre mladé matky, ktorým je určené, a že jeho nádejné začiatky nezastaví ani nepriaznivá situácia okolo pandémie koronavírusu,“ uviedla asistentka.

Zdroj: PoBaVi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.