V Bratislave pochovali dona Alojza Špaldoňa

(Bratislava, 11. apríla 2018) – V pondelok 9. apríla v Kostole Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej v Bratislave slávili saleziáni pohreb zosnulého spolubrata Alojza Špaldoňa. Don Špaldoň zomrel 5. apríla 2018 vo veku 77 rokov v Nitre.

Pohrebné obrady viedol provinciál saleziánov don Jozef Ižold, koncelebrovalo takmer 60 kňazov a medzi veriacimi boli prítomní aj zástupcovia saleziánov spolupracovníkov z východného Slovenska, kde Alojz Špaldoň počas totality a niekoľko rokov po nej pastoračne pôsobil.

Telesné ostatky zosnulého saleziána boli uložené do saleziánskej hrobky na cintoríne v Bratislave-Vrakuni.

Životopis zosnulého Alojza Špaldoňa SDB

Don Alojz Špaldoň sa narodil 1. februára 1941 v Parchovanoch (okres Trebišov) rodičom Alojzovi Antonovi a Jolane, rodenej Šeinerovej, ktorí boli poštármi. Neskôr sa rodina presťahovala do Michaloviec. Alojz má staršieho brata Antona. Po smrti rodičov s ním Alojz býval a strýko Šeiner sa o nich staral. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Nitre, kde dosiahol titul inžinier. Zamestnal sa v košickom pivovare ako ekonóm.

Saleziánsku formáciu začal tajne a svoje prvé rehoľné sľuby zložil 23. mája 1971, potom 9. augusta 1977 zložil večné sľuby a po tajných teologických štúdiách ho biskup Ján Chryzostom Korec vysvätil 5. januára 1978 tajne v Bratislave za kňaza. Svoju verejnú primičnú svätú omšu  slávil až 15. júla 1990 v znovuotvorenom saleziánskom dome v Michalovciach.

Počas totality ho ŠtB intenzívne sledovala. Po páde komunizmu v roku 1989 sa presťahoval do saleziánskej komunity v Prešove, kde sa veno-val pastorácii manželov, z ktorých sa mnohí potom stali saleziánmi spolu-pracovníkmi. V roku 1993 ho vtedajší nový provinciál don Ernest Macák poveril službou provinciálneho ekonóma. Túto službu vykonával celých 9 rokov až do roku 2002. Z Prešova sa presťahoval do komunity v Bratislave na Miletičovej. V roku 1994 bol zároveň poverený službou provinciálneho delegáta pre saleziánov spolupracovníkov. A tak organizoval stretnutia, konferencie a duchovné cvičenia po celom Slovensku. Službe saleziánom spolupracovníkom sa venoval aj v ďalších rokoch.

Od roku 2003 bol direktorom saleziánskej komunity v Hodoch pri Galante, odkiaľ sa znovu vrátil do Bratislavy na Miletičovu a pokračoval v službe saleziánom spolupracovníkom.

Pre zhoršený zdravotný stav bol od roku 2015 v opatere  personálu Domova Arnolda Janssena v Nitre na Kalvárii. Don Alojz Špaldoň zavŕšil svoj život 5. apríla 2018, vo veku 77 rokov života, 47 rokov rehoľných sľubov a 40 rokov kňazstva.

rhsdb, foto Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.