V Bratislave sa konal Európsky seminár saleziánskych historikov

(Bratislava, 5. novembra 2018) – Stretnutie na tému významných saleziánskych osobností medzi 19. a 20. storočím sa konalo v bratislavskom Centre Salvator od 31. októbra do 4. novembra. O jeho organizáciu sa postarali slovenské saleziánky.

Medzi 48 účastníkmi seminára boli prítomné členky slovenskej historickej komisie saleziánok, sestry Kamila Novosedlíková a Adriána Sárközyová, ktoré sa tejto oblasti venujú už niekoľko rokov. Zo slovenských laikov prijali pozvanie prof. Emília Hrabovec, saleziánka spolupracovníčka prof. Mária Potočárová a Mgr. František Neupauer.

Program stretnutia tvorili najmä príspevky, ktoré bolo možné sledovať aj na Archivio Storico Fma-Ipi. Hostia hovorili o významných saleziánskych postavách, medzi nimi aj o saleziánke Márii Černej, magistre rodiaceho sa Inštitútu FMA na Slovensku či donovi Ivanovi Grófovi, ktorého profil predstavil pozvaný člen seminára z radov saleziánov don Milan Urbančok SDB.

Účastníci seminára taktiež navštívili významné miesta saleziánskej histórie, spirituality a saleziánskeho života v ťažkých časoch 20. storočia: Šaštín, Vajnory, Devín, Bratislavu a v nej tiež Ústav pamäti národa.

Saleziánky spolu so sekretárom saleziánov donom Jozefom Skalom SDB pripravili pre hostí aj slovenský večer, počas ktorého predstavili ľudové tance a ochutnávku domácich pochutín.

Seminár bol súčasťou cyklu kontinentálnych seminárov ACSSA; v júni sa konal seminár v Indii, počas februára a marca 2019 sa budú konať semináre v Amerike, Afrike a Východnej Ázii. Semináre sú súčasťou programu pred 7. Medzinárodným kongresom ACSSA, ktorý sa bude konať v roku 2020.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.