V Bratislave sa stretla animačná rada saleziánskej rodiny

Zástupcovia zložiek saleziánskej rodiny na Slovensku sa 27. apríla stretli v provinciálnom dome sestier saleziánok na zasadaní animačnej rady saleziánskej rodiny nazývanej Konzulta. Stretnutie sa nieslo v atmosfére otvoreného rodinného dialógu.

Prítomný bol provinciál saleziánov don Peter Timko, delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach, provinciálka saleziánok sr. Monika Skalová a delegátka pre saleziánsku rodinu za saleziánky sr. Marta Peťková. Saleziánov spolupracovníkov zastupoval ich provinciálny koordinátor František Goboňa, Združenie Márie Pomocnice (ADMA) Janka Schwarzová, exallieve FMA prezidentka Jana Molnárová, exallievov prezident Róbert Mruk a Konteplatívnu fraternitu Márie z Nazareta zástupkyňa Danka Ondrusová.

Témou stretnutia bolo Kráčať spolu ako saleziánska rodina pre dobro mladých. Okrem vzájomného podelenia sa, čím ktorá zložka žije zástupcovia reflektovali aj podnety z Európskeho stretnutia provinciálnych delegátov SDB a FMA a zástupcov saleziánskej rodiny, ktoré sa uskutočnilo na jeseň minulého roka v Krakove. Európske stretnutie bolo zamerané na uvažovanie o saleziánskej rodine ako o spoločenstve so silnou apoštolskou spiritualitou, ktoré má byť proroctvom rodinnosti, synodality, zdieľaného poslania a školou svätosti.

Zúčastnení hovorili aj o najbližších podujatiach: o blížiacej sa provinciálnej kapitule saleziánov (26. – 31. 5. 2024), oslavách 100. výročia príchodu saleziánskej charizmy na Slovensko, ktoré vyvrcholia 6. – 8. septembra 2024 v Bratislave a Šaštín, tiež o príchode generálnej matky Chiary Cazzuoly, FMA na Slovensko (31. 7. – 4. 8. 2024). Sr. Chiara sa zúčastní aj odovzdávania služby provinciálnej predstavenej saleziánok (4. 8. 2024) v Badíne.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.