V Bratislave vysvätia za kňaza saleziána Mareka Vaška

(Bratislava, 3. septembra 2020) – Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia s radosťou oznamujú, že vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského príjme dar kňazskej vysviacky salezián Marek Vaško.

Slávnosť sa uskutoční 12. septembra v Kostole sv. Jána Bosca v Bratislave-Trnávke o 10:00 hod.

Novokňaz bude sláviť primičnú svätú omšu 13. septembra v šamorínskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie o 9:15 hod.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.