V Bratislave zazneli myšlienky zosnulého misionára dona Vrecka; pochovali ho na Haiti

(Bratislava 17. marca 2014) – Don Augustín Vrecko, salezián, ktorý zosnul vo veku nedožitých 80 rokov v pondelok 10. marca v hlavnom meste Haiti, bol pochovaný podľa jeho želania medzi svojimi veriacimi, kde pôsobil.Viac o Augustínovi Vreckovi TU.

V Bratislave, v deň jeho pohrebu – v sobotu 15. marca, odslúžili za neho svätú omšu v Kostole Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej a veriaci si mohli pozrieť aj krátky dokumentárny film o donovi Vreckovi, s názvom Kvapka v mori.

Ponúkame výber niekoľkých myšlienok z jeho korešpondencie a článkov uverejnených v slovenských médiách.- – – – –

Z mojej poslednej návštevy na Slovensku mám takýto obraz: Väčšina ľudí je uzavretá vo svojich škatuľkách. Hundrú, lebo sú naučení hundrať. Treba si položiť otázku – Prečo hundrem? Ohováranie… o tom ani nehovorím. To je skutočný hriech.

(Z posledného vianočného priania)V našej chudobe potrebujeme bohatstvo nášho Nebeského Otecka. Kde a čo je bohatstvo? Čo je chudoba? Vo väčšine ľudských hláv je to veľmi pomiešané! Otec Nebeský nám poslal svojho milovaného Syna, aby bol cestou každého človeka do jeho náručia – vždy, všade a vo všetkom. Aby bol Slovom-Svetlom-Smerom. Znamená slobodná vôľa, že máme na výber?! Rozjímajme spolu. Smrť je hranicou konca a začiatku! V pozemskom živote môžeme aj blúdiť, s večným životom nemáme skúsenosť. Máme len Dôveru. Želám si, aby ti dal Všemohúci hlboký pocit jeho nežnosti k tebe.

(Po poslednom návrate z Haiti do Belgicka, v októbri 2013)Je už tomu niekoľko dní od môjho zakotvenia v Belgicku. Aký to bol šok napriek tomu, že to tu dôverne poznám! Aká zmena, aký rozdiel! Pozemský raj! Ako upozorniť našich spoluobčanov na našu vysokú životnú úroveň (aj keď čiastočne zaslúženú), aby si to s povďačnosťou zobrali k srdcu? Zabudol vôl, kedy teľaťom bol?!

Keď chceme byť šťastní, musíme sa zapojiť, aby sme stavali svet iným spôsobom. Nikto nemôže urobiť šťastným sám seba. Len druhí ťa môžu urobiť šťastným.

Keď mne pomohli, prečo by som aj ja nepomohol. Svedectvo života je viac ako pekné kázne.

Tí, čo neposlúchajú, to majú ťažšie ako tí, čo poslúchajú. Musia niesť ťarchu neposlušnosti.

Ideš cestou akú ti pripravil Boh, aj keď si to neuvedomuješ. Si v Jeho rukách, aj keď neviem, či má Boh ruky.

Chudobní sa vedia poďakovať Bohu. Keď si zabezpečený, už Boha nepotrebuješ.

V každom človeku sa nachádza naraz spôsob, ako žiť ako syn Boží alebo dcéra Božia, alebo žiť ako zviera. Ale aj zvieratá vedia milovať svojím spôsobom.

Ľudia sa nenarodili pre cintorín, ale pre kráľovstvo Božie. Keby si to uvedomovali, určite by bol tento svet na krajšej ceste.

Krv je všade rovnako červená a všetci sme deťúrencami toho istého Otca.

Ako človek máš zodpovednosť, aby si trpiacemu priniesol trošku radosti, aby si mu pomohol. Potom on bude môcť pomôcť druhým.

Mám dôveru v ľudí, ktorí nemyslia len sami na seba, ale na druhých. To existuje, aj keď takí vtáčkovia nelietajú všade. Ale nájdeš ich.

Čím menej stavať na peniazoch. Čím viac máš dôveru v peniaze, tým menej dosiahneš.

Môžeš robiť buď dobre, alebo zle. Buď sa staráš sám o seba, alebo sa staráš o druhých.

Nemôžeš dať napiť niekomu, kto nemá smäd.

Človek je tou najkrajšou katedrálou a prebýva v ňom Boh.

Keby sme žili skutočne podľa evanjelia, nebolo by toľko nespravodlivosti: tri štvrtiny ľudstva hladujú, a tá štvrtina si robí starosti so schudnutím. Toto nie je vôľa Božia. Musíme sa odvážiť zmeniť to.

Treba ľuďom otvárať obzory: snažiť sa ísť ďalej, ako dovidíme, ďalej, ako je špička nášho nosa. Všetci potrebujeme horizonty, obzory, kde sa v nás stretá nebo so zemou, spravodlivosť a pokoj sa vedia pobozkať, nežnosť a láska cez nás ukážu tvár Otecka nebeského. Plán Boží!

Keď chceme niečo dokázať, musíme sa za to unaviť. Musíme trpieť, aby sme boli pekní.

– – – – -Linky na niektoré články o misionárovi Augustínovi Vreckovi:

http://www.dtp.sk/zrno/Find/find_clanok.php?menu=5&menu_rocnik=2005&menu_cislo=19&nazov=rozhovor&from=zoznam&hladaj=%EF%BF%BD

http://www.katolickenoviny.sk/21-2010-navrat-augustina-vrecka/

http://www.katolickenoviny.sk/35-2009-haiti-krompac-a-lopata-namiesto-slov/

http://www.katolickenoviny.sk/38-2002-clovek-je-tou-najkrajsou-katedralou/

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.