„V čase Gia“ – rozprávkový muzikál na Dňoch spirituality

(ANS, Rím, 17. januára 2015) – Popoludnie a večer prvého celého dňa Dní spirituality saleziánskej rodiny 2015 patrili modlitbe a tvorivosti. Účastníci stretnutia sa spoločne modlili v rôznych rečiach ruženec, v areáli hlavného domu saleziánov v Ríme. Večer si spoločne pozreli v divadle saleziánskeho diela Cinecittà v Ríme rozprávkový muzikál v podaní saleziánskych postnovicov z Nave s názvom „V čase Gia“. Námetom pre muzikál bola knižočka, ktorú pre mladých zostavil don Bosco – Vystrojený mladík.

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime na záver muzikálu vo večernom slovku spomenul aj moment, keď počas pozerania v hľadisku povedal svojmu vikárovi donovi Ceredovi: „Francesco, pozri koľko pohybu a šikovnosti, ako ja a ty!“, na čo vikár reagoval: „Isto, pred rokmi!“. Po momente smiechu, ktoré tieto slová vyvolali v hľadisku, don Artime v slovku poďakoval ponovicom za tvorivosť a originálnosť, ako podali posolstvo dona Bosca, „nielen slovami, ale aj tancom a spevom, čo sú charakteristické črty našej charizmy.“

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.