V Dome Mamy Margity meditovali saleziáni o návrate k Otcovi

(Drienica 27. marca 2019) – Prvý marcový turnus duchovných cvičení pre saleziánov sa uskutočnil na Drienici, v Dome Mamy Margity. V dňoch od 17. do 23. marca kazateľ, don Jozef Kabina, hovoril spolubratom o návrate k Otcovi skrze Syna.

„Počúvaj Izrael…, nezačína sa tým ´milovať Boha´, ale počúvaj. Mať tento postoj, že je tu niekto iný okrem mňa, kto je dôležitý, kto hovorí a kto nejakým spôsobom pôsobí v mojom živote.” To boli jedny z prvých slov kazateľa na úvod duchovných cvičení.

A tak sa 16 bratov z celého Slovenska započúvalo do prednášok a počas ústraní do úryvkov z Božieho slova, ktoré ponúkol don Jozef. „Slovo sa rozsieva, zachytí sa na srdci a začne kvasiť a rásť, zapúšťa korene a keď vyrastie, prinesie aj ovocie,“ povedal v jednom zo svojich príhovorov.

Dom Mamy Margity, dielo saleziánov spolupracovníkov z Prešova a Sabinova, je miestom modlitby a budovania vzťahu k Bohu i k blížnym. Svedčia o tom aj dve knihy návštev plné kresieb, myšlienok a mien účastníkov duchovných cvičení a stretnutí.

„My sami spoznávame Boží súcit v odpustení. Keď ho zažívame, sme schopní súcit dávať ďalej,“ rozvinul vo svojom poslednom príhovore kazateľ don Jozef Kabina. Súčasťou duchovných cvičení je aj generálna svätá spoveď. Návrat k Otcovi a vzájomné sprostredkovanie si Božieho odpustenia je tak nielen dobrým štartom do ďalších dní, týždňov a mesiacov apoštolského života, ale aj dobrou prípravou na sprostredkovanie Božej odpúšťajúcej lásky počas veľkonočných svätých spovedí.

Text a foto: Daniel Imriška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.