V Dubnici nad Váhom dostal don Bosco k narodeninám nový kostol

(Dubnica nad Váhom, 19. augusta 2015) – V nedeľu 16. augusta 2015 si saleziánska rodina na celom svete pripomenula 200. výročie narodenia dona Bosca. V čase, keď tisícky mladých slávili svätú omšu v jeho rodisku, na Colle don Bosco, sa v Dubnici nad Váhom konala posviacka nového chrámu, ktorý je zasvätený práve tomuto svätcovi.

„Dubnica je veľká a jeden kostol bol naozaj málo. Taktiež tu vzniklo nové sídlisko a starý kostol zostal troška excentricky umiestnený. Ukázala sa teda potreba, aby v tejto lokalite bol postavený nový kostol, aby ľudia mali bližšie do chrámu,“ povedal don Marián Bielik, správca farnosti v Dubnici nad Váhom.

Novopostavený kostol svätého Jána Bosca posvätil za hojnej účasti veriacich žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Po slávnostnej homílii, v ktorej poukázal na dôležitosť chrámov pre Boží ľud, umiestnil do vnútra oltára sklenenú škatuľu s dokumentmi a relikviu svätého Jána Bosca, patróna kostola. Nasledovalo posvätenie oltára krizmou, pomazanie konsekračných krížov na stenách kostola a incenzovanie oltára, ľudu a samotného kostola. Obrad pokračoval prípravou oltára na bohoslužbu obety a prinesením zreštaurovaného kríža, ktorý je jediným historickým prvkom v novodobom kostole.   

„Nemôže byť krajšie vyvrcholenie jubilejného roku ako práve to, že bude posvätený chrám a myslím si, že je to jediný chrám na celom svete zasvätený svätému Jánovi Boscovi v deň jeho narodenín,“ povedal po skončení posviacky biskup Galis.  

Saleziáni pôsobia v tomto meste už od roku 1969. So stavbou kostola, ktorá bola financovaná z mesačných zbierok miestnych veriacich, začali v roku 2012. Základný koncept – kruhový tvar kostola – navrhol Ing. arch. Marián Sitarčík, kompletný projekt vypracoval Ing. arch. Ľubomír Bútora a vnútro kostola stvárnila akad. arch. Mária Sabová.

Na prvý pohľad sa kvôli kontrastu lesklej a neopracovanej plochy kameňa, z ktorého je vytvorený obetný stôl, môže zdať, že na jeho vyhotovenie boli použité dva rôzne druhy kameňa. V skutočnosti ide o jeden druh travertínu, ktorého opracovanie využila architektka ako symboliku. „Don Bosco zbieral beztvarých, hrubých ľudí a postupne pôsobením Božích milostí ich tvaroval a boli ligotaví ako ten kameň,“ vysvetľuje svoj umelecký zámer akademická architektka.  

Stavba kostola je umiestnená na Hasičskej ulici, medzi starším sídliskom a novou štvrťou s prevažne rodinnými domami. Pred ním je vytvorené maličké okrúhle priestranstvo, lemované po obvode niekoľkými stĺpmi, ktoré pripomína Svätopeterské námestie v Ríme a je tak symbolom jednoty miestnej Cirkvi s Cirkvou vo večnom meste.

Text: mkFoto: Róbert Chovanec

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.