V Dubnici nad Váhom požehnali opravený zvon Panny Márie Pomocnice kresťanov

(Dubnica nad Váhom, 31. mája 2021) – Dubnický 630 kg vážiaci zvon z roku 1983 požehnali po slávnostnej svätej omši na sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Saleziáni prišli s nápadom obnoviť nečinný zvon po udalostiach z tohtoročnej zimy. Počas jedného pohrebného sprievodu im náhle vypovedali všetky zvony. Ako sa ich snažili opäť technicky spojazdniť, vynorila sa otázka, prečo je zvon Panny Márie Pomocnice nečinný a rozhodli sa ho opraviť.

Zvon požehnal farár don Marián Bielik SDB. „Ako aj my kresťania sme povolaní, ako nám to pán Ježiš hovorí – Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium –, podobne to robia aj tieto síce nerozumné nástroje, ale presa niekedy možno účinnejšie ako my ľudia. Ohlasujú evanjelium, Božiu prítomnosť, Božiu veľkosť, Božiu lásku,“ povedal v krátkom príhovore.

Vo zvonici sa okrem zvona Panny Márie Pomocnice nachádzajú ďalšie štyri zvony: druhý najväčší zvon Božské Srdce Ježišovo; stredný zvon Svätý Florián a svätý Martin z Tours; druhý najmenší zvon Svätý Jozef a malý zvon Svätý Michal Archanjel. V rámci obradu požehnania predstavil don Bielik históriu jednotlivých zvonov, ktorú doplnil praktickou zvukovou ukážkou. Podrobnejšie informácie a fotografie zvonov nájdete na saldub.sk.

„Ďakujeme všetkým dobrodincom za finančnú a modlitebnú pomoc pri oprave zvona Panny Márie Pomocnice kresťanov. Nech nám zvuk tohto zvona pripomína neustálu pomoc a ochranu Panny Márie Pomocnice,“ vyprosuje komunita saleziánov z Dubnice nad Váhom.

 

mk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.