V Dubnici nad Váhom sa konala slávnosť odovzdávania misijných krížov

(Dubnica nad Váhom, 22. júna 2022) – V nedeľu 19. júna odovzdal provinciál saleziánov don Peter Timko misijné kríže desiatim dobrovoľníkom, ktorí sa chystajú na ročnú misiu do Tanzánie, Kene, Južného Sudánu a na Lunik IX.

Dobrovoľníci spoločne prežili rok príprav na víkendových stretnutiach, ktoré ukončili na duchovných cvičeniach na saleziánskej chate v Slávnici. V rámci duchovných cvičení sa vydali aj na púť na horu Butkov, kde sa stretli s bývalými dobrovoľníkmi, ktorí sa s nimi podelili o svoje skúsenosti z misie.

Prajeme im na ich ceste radosť, úsmev a pokoru a prosíme aj vás o modlitby pre týchto odvážnych mladých ľudí! Ak chcete vedieť viac o našich dobrovoľníkoch nájdete TU.

Zdroj: savio.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.