V Dubnici sa stovky veriacich rozlúčili s donom Kosmálom

(Dubnica nad Váhom, 23. septembra 2019) – Asi tisícka veriacich, medzi ktorými nechýbali mladí, približne 80 kňazov, viaceré rehoľné sestry i zástupcovia samosprávy sa prišli vo štvrtok 19. septembra v Dubnici nad Váhom rozlúčiť so zosnulým saleziánom Jozefom Kosmálom. Zádušnej svätej omši predsedal a v homílii sa prihovoril nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V slnečnom jesennom počasí uložili telesné ostatky zosnulého na novom cintoríne, blízko farského Kostola sv. Jakuba.

V homílii biskup Judák načrtol životnú cestu zosnulého saleziána kňaza a doplnil aj osobné spomienky z čias, keď pôsobil vo farnosti Drietoma a Jozef Kosmál pôsobil v susednej farnosti Adamovské Kochanovce. Nevynechal pritom ani spomienku na typický humorný výrok dona Kosmála o zosnulom človeku: „Dobrý chlap to bol, len jednu chybu mal, že zomrel.“ Za seba i za žilinského biskupa Tomáša Galisa sa poďakoval za príklad horlivého života zosnulého a za všetku pastoračnú prácu pre veriacich.

Na záver svätej omše sa prihovoril najprv direktor saleziánskej komunity v Dubnici nad Váhom don Pavol Piatrov, ktorý priblížil posledné dni života dona Kosmála. „Deň pred smrťou ešte tu v tomto našom kostole spovedal,“ aj on vyzdvihol jeho pastoračnú horlivosť a doplnil, že posledné slová, ktoré od neho počul v deň jeho smrti, v piatok 13. septembra, keď zatváral dvere sanitky, ktorá ho odvážala do nemocnice, boli: „Pozdrav bratov.“ „Don Jožko, pozdrav som odovzdal,“ zakončil svoje slová Pavol Piatrov.

Po ňom sa prihovorili ešte zástupcovia dubnických stredísk Združenia Márie Pomocnice i Združenia saleziánov spolupracovníkov, ktorým sa zosnulý don Kosmál veľmi horlivo venoval. Za rodákov a rodnú obec Kátlovce sa prihovoril miestny starosta.

Don Jozef Kosmál oslávil 2. júla svoju 90-tku. Narodil sa v obci Kátlovce v okrese Trnava v roku 1929. Jeho rodičia Anton a Františka boli roľníci. Ako 13-ročný bol na púti v Šaštíne. „Videl som chlapcov-študentov gymnázia, ktorí sa hrali na dvore, večer hrali divadlo, čo sa mi páčilo. Matka sa ma pýtala, či by som tam chcel študovať. Súhlasil som,“ spomínal si pri svojej 90-tke. Od 1. septembra 1942 prežil v Šaštíne päť rokov, potom nastúpil do noviciátu v Hronskom Svätom Beňadiku, kde 16. augusta 1948 zložil svoje prvé sľuby. Po Barbarskej noci strávil asi mesiac v Podolínci a potom sa dostal aj s inými na stavbu Priehrady mládeže, odkiaľ ho začiatkom septembra 1950 poslali domov. Po vojenčine pracoval od roku 1954 ďalších dvadsať rokov v Bratislave. Popri tom žil tajne rehoľný život a doštudoval teológiu.Za kňaza ho vysvätil tajný biskup Ján Korec v Bratislave 5. októbra 1959. Ako mladý tajný kňaz pracoval aj ako vychovávateľ na internáte Bratislavského stavebného podniku. V roku 1974 vymohol preňho nitriansky biskup súhlas pracovať v pastorácii a tak sa don Kosmál stal kaplánom v Ilave. O tri roky ho urobili farárom v Adamovských Kochanovciach, kde pôsobil až do roku 1995. Vtedy ho provinciál Ernest Macák určil do Dubnice nad Váhom. Štyri roky ešte vyučoval učňov náboženstvo, dlhé roky bol aj delegátom pre saleziánov spolupracovníkov a pričinil sa aj o vznik miestneho strediska Združenia Márie Pomocnice (ADMA).

Pri svojom poslednom životnom jubileu napísal: „Ďakujem Pánu Bohu za všetko dobré, čo mi dal, za to, že som sa stal saleziánom, že som sa stal kňazom, a že som mohol pracovať na spáse duší. Modlím sa za šťastný koniec môjho života.“

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

 

rhsdb, foto Ján Drgoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.