V Dubovanoch si pripomenú 55. výročie úmrtia dona Žilku

(Dubovany, 17. októbra 2012) – V nedeľu 21.októbra si v Dubovanoch pripomenú 55. výročie úmrtia rodáka, saleziána Ľudovíta Žilku. Svätú omšu v kostole sv. Michala bude celebrovať don Ján Malženický SDB. Prítomní si kňaza, pedagóga a trpiteľa za vieru uctia aj pietnou spomienkou pri jeho pamätnej tabuli a modlitbou pri hrobe. 

Don Ľudovít Žilka sa narodil 23. júla 1905 v Dubovanoch pri Piešťanoch. Od roku 1924 na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne. O rok neskôr vstúpil do Saleziánskej spoločnosti v Radne v Slovinsku. Prvé sľuby zložil 15. 8. 1926. 

V roku 1937 bol menovaný za direktora v Žiline, kde sa mu podarilo vybudovať nový saleziánsky ústav, do ktorého neúnavne pozýval mladých z okolitých obcí. Po nástupe komunistickej strany k moci boli v roku 1949 bolo toto dielo zmenené na sídlo ŠtB a väznicu. Kňazi zo zrušených ústavov boli ponúknutí na fary. Don Žilka sa tak ocitol vo Váhovciach, kde sa venoval mládeži, najmä miništrantom. Po „barbarskej noci“ v roku 1950 boli spolu s ďalšími saleziánmi sústredení v Šaštíne, odkiaľ ich previezli do Podolínca. 

Po úteku z liečenia v Ľubochni sa od roku 1952 schovával na rôznych miestach a organizoval tajné schôdzky pre saleziánskych klerikov. Peniaze pre nich získaval od iných farárov za slúženie svätých omší, čo sa mu stalo osudným – pri prehliadke cestou vlakom v roku 1955 uňho našli peniaze za 500 svätých omší, ktoré už neodslúžil. Najskôr ho väznili vo väznici, ktorú on sám postavil ako saleziánsky ústav – v Žiline, potom ho s niekoľkými saleziánmi zaradili do procesu Jozef Bokor a spol. Do súdnej siene však už prichádza vyčerpaný, nepríčetný, nevládal chodiť, mal tupý pohľad, čo prítomných saleziánov šokovalo. Pre zdravotný stav ho vylúčili z procesu a samostatne ho odsúdili na 3 a ½ roka.  Aby väzeň nezomrel ako mučeník vo väzení, odviezli ho do Štátnej nemocnice, kde v ten deň, 22. októbra 1957, aj zomrel. 

Dona Ľudovíta Žilku pochovali v rodných Dubovanoch pri Kostole sv. Michala vedľa svojej mamičky. 

Informoval Peter Sandtner

tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.