V Ekvádore zomrel misionár medzi Šuarmi, don Ján Šutka

(Bratislava, 12. augusta 2014) – V pondelok 11. augusta zomrel v Ekvádore v meste Cuenca o 5.00 ráno miestneho času /12.00 SEČ/ slovenský salezián a dlhoročný misionár medzi Šuarmi, don Ján Šutka SDB.

V ten istý deň napoludnie miestneho času slávili vo farnosti Márie Pomocnice v Cuenca za zosnulého spolubrata svätú omšu, ktorej predsedal provinciál saleziánov v Ekvádore, don JorgeMolina SDB.

Sv. omša za zosnuleho dona Šutku v Cuenca

 

Krátky životopis zosnulého saleziána kňaza

Don Ján Šutka sa narodil 11. septembra 1930 v Orovnici pri Hronskom Beňadiku. Už od detstva v ňom žila túžba po misiách. Rozhodol sa stať sa saleziánom, svoje prvé sľuby zložil 16. augusta 1949. Jeho počiatočná formácia bola brutálnym zásahom v noci 13. apríla 1950 narušená. Ako seminarista bol, spolu s ostatnými rehoľníkmi, internovaný v Podolínci. Odtiaľ sa mu podarilo ujsť a tajne prekročiť hranice do Rakúska. V tom čase, 6. júla 1950, zložila svoje rehoľné sľuby ako sestra saleziánka aj jeho rodná sestra Vilma.

Ján Šutka v Taliansku potom napísal žiadosť o odchod do misií a určili ho do Ekvádora. Prišiel tam roku 1953. Tri roky (1954-1956) pôsobil ako asistent na misii v Méndez-Cuchanza. Teológiu študoval v kolumbijskej Bogote v rokoch 1957-1960 a tam bol aj vysvätený za kňaza 28. októbra 1960. Desať ďalších rokov pôsobil v Sucúaa počas toho obdobia založil Federáciušuarov. V roku 1972 rozbehol projekt diaľkových škôl cez rádio a o tri roky založil záchrannú leteckú službu pre Šuarov. V rokoch 1985-1989 bol direktorom misie Méndez-Cuchanza. V roku 1989 bol menovaný za predstaviteľa saleziánskýchšuarských misií pri ekvádorskej vláde. V nasledovných rokoch až do 1995 pôsobil v Quito okrem iného aj ako provinciálny radca. Ďalších päť rokov pracoval v Macas ako direktor misie, až do jubilejného roku 2000, kedy sa stal predstaveným saleziánskej komunity a farárom v meste Macas. V roku 2003 bol menový za direktora saleziánskej komunity v meste Limón. Potom pracoval ešte vo farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov v Cuenca. Napokon sa presunul do Macas, kde žil v komunite až do svojej smrti.

Don Jána Šutka zomrel vo veku 84 rokov bez jedného mesiaca. Ako salezián zasvätený Bohu prežil bez piatich dní 65 rokov, kňazom bol 53 rokov. Od svojej kňazskej vysviacky bol pravidelným spovedníkom dnes už blahoslavenej misionárky sestry saleziánky Márie Troncattiovej. Spovedával ju až do jej smrti roku 1969.Miestom uloženia telesných ostatkov dona Šutku sa stala Catedralde la Purísima v Macas.

Pred dvoma rokmi navštívil dona Šutku v Ekvádore slovenský delegát pre misie don Peter Jacko. „Boh pozval k sebe don Jána Šutku, jedného zo svojich verných. Mal som túčesť stretnúť sa s ním osobne v jeho Ekvádore. Pre mňa on zostane jedným zo svätých mužov týchto dní,“ podelil sa spomienku na dona Šutku don Peter Jacko.

Po oznámení o smrti tohto významného slovenského spolubrata misionára napísal na sekretariát slovenských saleziánov provinciálny koordinátor saleziánov spolupracovníkov pán Anton Horváth: „Prijmite úprimnú sústrasť a uistenie o našich modlitbách za neho. Nech Pán odmení všetky jeho námahy a obety a prijme ho do "otcovho domu", kde bude prežívať nehu Pánovu "mnoho a mnoho dní". Nech aj pre jeho zásluhy na misijnom poli otvorí Pán nové možnosti misijného pôsobenia pre našu saleziánsku rodinu.“

Peter Jacko a don Šutka

Spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.