V Európe vznikla nová provincia sestier saleziánok

(Vöcklabruck – Rakúsko, 2. apríla 2014) – Za prítomnosti generálnej matky sr. Yvonne Reungoat sa 24. marca konala slávnosť zjednotenia dvoch saleziánskych provincií FMA – rakúskej a nemeckej.

Na stretnutí boli prítomné aj provinciálky a sestry z Belgicka, z Poľska, Slovinsko-Chorvátska, z Anglicka. Samozrejme nechýbala slovenská výprava na čele s provinciálkou sr. Janou Kurkinovou, viacerými sestrami a novickami.

Matka Yvonne  v príhovore uviedla aj fakt, že sa nová provincia rodí jurisdikčne práve v mariánsky deň, v deň keď uvažujeme nad Máriiným Áno Božej vôli. „Môžeme aj my povedať ako don Bosco: Mária urobila všetko! Mária je tá, ktorá sprevádza aj tento proces zmien so zodpovednosťou, pozornosťou na potreby a výzvy Cirkvi a spoločnosti, na očakávania mladých generácii s realizmom a so zmyslom pre príslušnosť k Inštitútu. Rásť spolu je túžbou, ktorú sestry vyjadrili a ktorá sa stáva realitou a svedectvom krásy a radosti  z viery, ktorá je koreňom každej výchovnej plodnosti.“

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.