V Galante odhalili pamätné tabule dvom saleziánom

(Galanta, 8. júna 2021) – Konfederácia politických väzňov Slovenska a Saleziáni dona Bosca si 6. júna v areáli saleziánskeho domu v Galante – Hodoch pripomenuli 5. výročie úmrtia saleziána dona Jána Malženického.

Program sa začal svätou omšou v parku, ktorej hlavným celebrantom bol don Jozef Luscoň, koncelebrovali ThLic. Jaroslav Ondráš, don Patrik Mock a don Jozef Hrdý. Po sv. omši J. Ondráš spolu s bývalým príslušníkom PTP Jozefom Babiakom odhalili na fasáde saleziánskeho domu pamätnú tabuľu donovi Jánovi Malženickému a donovi Františkovi Valábkovi, kňazom saleziánom, rodákom z Hodov a trpiteľom pre vieru.

Veniec k pamätnej tabuli za KPVS položil bývalý politický väzeň Vladimír Domorák. Následne predniesli príhovory predseda KPVS Peter Sandtner, duchovný syn dona Malženického z čias pôsobenia vo farnosti Motešice a súčasný farár v Nemčiňanoch Jaroslav Ondráš a primátor Mesta Galanta Peter Paška.

Na záver pamätnú tabuľu požehnal don Luscoň. Po skončení slávnosti členovia KPVS navštívili hroby oboch saleziánov na cintoríne v Hodoch. Videozáznam priameho prenosu je možné si pozrieť na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=V3CNMtLS8R4

Info a foto: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.