V Humennom otvorili nový školský rok s Titusom Zemanom

(Humenné, 18. októbra 2017) – Predposledný septembrový týždeň sa po prázdninách do oratória v Humennom opäť vrátili chlapci. Pri príležitosti otvorenia "oratka" pre nich saleziáni v spolupráci s animátormi a dobrovoľníkmi pripravili tzv. Maxistretko, ktorým každoročne otvárajú nový školský rok. Jeho témou bol dnes už blahoslavený Titus Zeman.

Úlohou chlapcov počas Maxistretka bolo “prekročiť” hranicu. Po úvodnej registrácii a futbale nasledovala prvá časť – zbieranie pasov. Prostredníctvom tejto aktivity chlapci postupne poznávali dona Titusa, ale aj priestory saleziánskeho domu.

V druhej časti bolo na programe samotné prekročenie hraníc. Animátori zohrávali úlohu policajtov, ktorým sa chlapci museli vyhnúť, podobe ako Titus Zeman svojho času. “Najviac sa mi páčila hra na Švermovke, pri ktorej ma animátori nevedeli chytiť,” tešil sa zo svojho úspechu Matej.

Po prekročení hranice nasledovala sladká odmena a záverečná svätá omša. Potom sa chlapci rozišli domov s informáciou, že Maxistretkom nič nekončí, ale naopak začína. Saleziáni pozývajú mladých zapojiť sa do stretiek, krúžkov či oratória aj v školskom roku 2017/2018.

Zdroj: www.humenne.saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.