V kaplnke Pomocnice na Troch hôrkach majú relikviár bl. Titusa ako gitaru

(Košice, 3. apríla 2019) – Košické saleziánske stredisko na Troch hôrkach sa už tiež môže pýšiť relikviou blahoslaveného Titusa Zemana. Od nedele 24. marca sa pridalo k strediskám na Slovensku, kde je relikvia vystavená k verejnej úcte.

Odhalenie relikviára sa odohralo počas nedeľnej rodinnej svätej omše. Pri slávnosti zaznela hymna z blahorečenia dona Titusa v podaní miestneho mládežníckeho zboru. Relikviár v tvare plameňa zhotovila Ing. Zuzana Bobrovská, sklenárka, ktorá stvárnila aj výzdobu okolo bohostánku v miestnej kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Symbol Božej lásky, ktorá rozpaľovala srdce dona Titusa a viedla ho jeho životom v odvahe aj život položiť za záchranu duchovných povolaní, je hlavným symbolom relikviáru, no nie jediným. Relikviár pripomína aj kvapku krvi, ktorá je znakom mučeníctva prvého slovenského blahoslaveného saleziána kňaza. Relikviár napokon pripomína aj gitaru a dona Titusa ako nástroj v Božích rukách.

Celý relikviár je ladený v červenej a zlatej farbe: červená ako farba mučeníctva, krvi a Ducha Svätého, a zlatá ako farba Božej slávy, žiariacej z darovaného života.

Informovala: Katka Rendošová, foto Bohuslav Levko SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.