V Košiciach sa uskutočnilo stretnutie nádejných saleziánskych spolupracovníkov

(Košice, 4. apríla 2013) – V sobotu 23. marca 2013 sa v košickom saleziánskom stredisku Tri hôrky uskutočnilo stretnutie ašpirantov Združenia saleziánov spolupracovníkov s provinciálnou radou. Napriek tomu, že dlho plánované stretnutie bolo posunuté o týždeň kvôli nepriaznivému počasiu, ukázalo sa, že salezián spolupracovník vie, čo je dobré a takúto dôležitú udalosť si nenechá ujsť.

Za provinciálnu radu nás privítal koordinátor Anton Horváth, ktorý nás vo svojom príhovore milo pozdravil a uviedol do stretnutia. Nasledovalo spoločné zoznámenie a práca v skupinách o dôležitých otázkach smerovania saleziána spolupracovníka. Poobedňajší program vyplnila aktivita s cieľom preskúmať, čo ma priťahuje a čo brzdí na ceste za povolaním.

Stretnutie s provinciálnou radou nás všetkých obohatilo a mnohým prinieslo svetlo do rozhodovania o povolaní. Kto bol predtým rozhodnutý na 49%, že nie, je teraz presvedčený na 51%, že áno. Boli sme si navzájom povzbudením. Byť saleziánom spolupracovníkom neznamená byť dokonalý, ale je to odpoveď na Boží hlas, ktorý nás volá do služby, a keď ho poslúchneme, dostaneme potrebné milosti, aby sme boli tým, čím nás chce mať On.

 

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.