V Madride sa začal Medzinárodný kongres pastorácie mládeže a rodín

(Madrid, Španielsko, 28. novembra 2017) – Včera sa v Madride začal Medzinárodný kongres pastorácie mládeže a rodín, na ktorý prišlo okolo 300 účastníkov reprezentujúcich provincie z celého sveta, vrátane Slovenska. Stretnutie, ktoré organizuje oddelenie hlavného radcu pre pastoráciu mládeže potrvá do 1. decembra.

2017 11 28 ANS kongres1

Kongresu sa zúčastňuje aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime a hlavná rada saleziánov. Na otváracom stretnutí boli prítomní aj madridský kardinál Carlos Osoro, apoštolský nuncius v Španielsku Mons. Renzo Fratini, arcibiskup Bruno Forte a sekretár dvoch biskupských synod venovaných téme rodiny.

2017 11 28 ANS kongres2

Kongres má tri hlavné ciele: "Spoznať dnešnú rodinu, priniesť cirkevné a duchovné vnímanie rodiny, navrhnúť, posilniť a integrovať do saleziánskej mládežníckej pastorácie pozornosť k rodinám a ich úlohe v saleziánskej rodine v rámci saleziánskeho výchovno-pastoračného projektu," vysvetlili organizátori.

Kongres môžete sledovať na sociálnych sieťach. Informácie nájdete aj na webovej stránke. Otvorenie konferencie si môžete pozrieť zo záznamu.

Prostredníctvom kongresu chce kongregácia skúmať mládežnícku pastoráciu a rodinu a dať ich do kontextu so špeciálnym záujmom Cirkvi o tieto témy po synodách o rodine, publikácii apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia a pred synodou o mládeži.

2017 11 28 ANS kongres3

Slovenskí účastníci na kongrese s hlavným predstaveným: Pavol Boka SDB, Kamil a Katarína Baginovci ASC, Ángel Fernández Artime SDB, Dominik Vinš SDB (foto: Katarína Baginová)

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.