V Martine sa uskutočnila spomienková slávnosť Zvonického storočnice

(Martin, 4. júla 2013) – V stredu 3. júla sa v Martine na Národnom cintoríne začala oslava storočnice saleziánskeho básnika Gorazda Zvonického. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Michalovciach, za účasti predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča PhD, primátora mesta Michalovce Mgr. Viliama Záhorčáka a viceprimátora mesta Martin Ing. Milana Malíka.

Na spomienkovej slávnosti nechýbali ani saleziáni. Prítomní boli don Ján Tocký, osobný priateľ Gorazda Zvonického z čias pôsobenia v Ríme, don Peter Lukáčik, direktor saleziánskeho domu v Žiline a don Jozef Ragula, direktor saleziánskeho domu v Michalovciach, ktorý sa prihovoril prítomným za saleziánov. Na podujatí sa zúčastnili rodáci Gorazda z Močaran a Michaloviec a tiež jeho bývalí žiaci zo SÚSCM v Ríme. Počas spomienky zazneli viaceré jeho básne, príhovory a spomienky zúčastnených. Celé podujatie bolo zakončené modlitbou.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.