V Michalovciach pomenovali ulicu podľa dona Andreja Šándora

(Michalovce, 8. júla 2013) – V sobotu 6. júla vyvrcholili oslavy storočnice dona Andreja Šándora, saleziánskeho kňaza, publicistu, pedagóga, ale predovšetkým básnika – umeleckým menom Gorazd Zvonický. V jeho rodnej obci Močarany, ktoré sú dnes mestskou časťou Michaloviec, sa ich zúčastnilo mnoho predstaviteľov cirkevného i verejného života.

Podujatie začalo otvorením novej ulice v Močaranoch, pomenovanej podľa Andreja Šándora. Tabuľu s názvom odhalil Viliam Záhorčák – primátor mesta Michalovce spolu s Emilom Ďurovčíkom – podpredsedom Košického samosprávneho kraja. Počas otvorenia zaspieval folklórny súbor z Hatalova.

Centrom celej slávnosti bolo eucharistické slávenie, ktorému predsedal J. Ex. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Spolu s ním celebrovali don Štefan Turanský, delegát provinciála slovenských saleziánov, Mons. Juraj Kamas, kancelár košického arcibiskupstva, Vdp. Tibor Závadský, kanonik košickej kapituly, michalovskí dekani a asi ďalšia dvadsiatka kňazov a rehoľníkov. Prítomní boli aj viacerí saleziáni, najmä žiaci a osobní priatelia dona Šándora: don Ľudovít Ondrejka, don Ján Tocký, don Ernest Zeisel, don Kubanovič a iní.

Na liturgii sa zúčastnili aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Ján Figeľ, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, podpredseda  Košického samosprávneho kraja Emil Ďurovčík, primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák, viceprimátor mesta Michalovce Benjamín Bančej, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva, ako aj mnohí rodáci z Močarian a obyvatelia okolitých obcí. Otec arcibiskup vo svojej homílii vyzdvihol veľkosť osobnosti Gorazda Zvonického a jeho odkaz pre budúce generácie.

Po skončení sv. omše pokračoval program predstavením nových knižných publikácií, ktoré pri tejto príležitosti vydali saleziáni i mesto Michalovce. Bola uvedená aj poštová známka, ktorú pri príležitosti storočnice Gorazda Zvonického emitovala Slovenská pošta. V závere sa zhromaždeným prihovorili aj viacerí prítomní žiaci dona Šándora. Nakoniec bola slávnostne otvorená pamätná izba Gorazda Zvonického v priestoroch bývalej močaranskej školy, ktorú s podporou mesta Michalovce, Matice slovenskej a Zemplínskeho múzea rodáci nanovo zrekonštruovali.

Toto podujatie sa uskutočnilo predovšetkým vďaka Pánu Bohu, ale aj vďaka príkladnej spolupráci mesta Michalovce, občianskeho združenia Močarany, Saleziánov dona Bosca, Zemplínskeho múzea, Matice slovenskej, Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického a Mestského kultúrneho strediska. Pri tejto príležitosti poslal svoj list močaranským rodákom aj rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Mons. Vladimír Stahovec.

Informoval: Jozef Ragula, SDB

 

PONTIFICIO COLLEGIO SLOVACCO DEI SANTI CIRILLO E METODIOPÁPEŽSKÉ SLOVENSKÉ KOLÉGIUM SVÄTÉHO CYRILA A METODAVia M.D. Brun Barbantini, 31;  00123 Roma – Italia

                                                                                                                Rím, 4. Júla 2013

Vážení priatelia!S radosťou sme prijali správu o oslave storočnice narodenia významného kňaza, saleziána, pedagóga, básnika, spisovateľa a prekladateľa Andreja Šándora – Gorazda Zvonického. Určite si to bohato zaslúži. S veľkou úctou a vďakou Bohu spomíname na neho aj  v Pápežskom slovenskom kolégiu a ústave Sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Gorazd Zvonický prežil v bývalom Slovenskom ústave Sv. Cyrila a Metoda (SÚSCM) 28 rokov svojho mimoriadne plodného života. Pri nedávnej konferencii, venovanej 50. výročiu od vzniku SÚSCM sme spomínali na všetkých, ktorí v ňom žili a pracovali. Gorazd Zvonický sa zapísal do dejín Ústavu ako člen Liturgickej komisie pri SÚSCM, člen Pracovného kruhu SÚSCM, redaktor básnickej edície Lýra, člen redakčnej rady mesačníka Hlasy z Ríma, neskôr Slovenské hlasy z Ríma, spolupracovník Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu, ale predovšetkým ako pedagóg a vychovávateľ  na Gymnáziu Antona Bernoláka a v Malom seminári, ktoré tu existovali až do roku 1990. Jeho žiaci na neho spomínajú ako na mimoriadne fundovaného pedagóga, ale aj na láskavého otca a vychovávateľa. Vieme  o jeho literárnej činnosti, pretože práve tu vytvoril nemalú časť svojho literárneho diela. Zaslúžil sa nemalou mierou  o preklad liturgických kníh do slovenského jazyka – Rímskeho misála, Lekcionárov a Liturgie hodín. Je veľmi ťažké týmito skromnými riadkami zachytiť všetko, čo vytvoril práve v tejto inštitúcii Slovákov v Ríme. Veríme, že jeho život a dielo bude ešte viac zmapované a patrične ocenené aj u nás na Slovensku… Dodnes uchovávame v archíve SÚSCM vzácne fotografie Gorazda Zvonického, ktorý v pamätný deň – 8. novembra 1981 vlastnou básňou pozdravil dnes blahoslaveného Jána Pavla II. pri jeho historickej návšteve SÚSCM. Don Andrej Šándor – Gorazd Zvonický, verný syn Dona Bosca a hrdý rodák z nášho drahého Zemplína je výraznou osobnosťou novodobej histórie nášho národa, a preto oceňujeme Vaše podujatie, ktoré ste zorganizovali na jeho počesť v rodných Močaranoch. Pozdravujeme Všetkých účastníkov osláv storočnice narodenia Vášho rodáka a vyprosujeme od Nebeského Otca hojnosť požehnania pre Vás a Vašu prácu.

Za všetkých obyvateľov Pápežského slovenského kolégia a ústavu Sv. Cyrila a Metoda v Rímes úctou                                                                                                       Mons. Vladimír Stahovec                                                                                                                     rektor

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.