V Modre – Harmónii sa konalo sympózium zasvätených osôb

(Modra – Harmónia, 11. novembra 2013) – V dňoch 8. – 9. novembra 2013 sa v Modre uskutočnilo sympózium pod názvom „Výzvy pre zasvätený život“ organizované Konferenciou vyšších rehoľných predstavených a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Na sympóziu sa zúčastnili aj hlavný predstavený saleziánov don Karol Maník, provinciálna predstavená saleziánok sestra Jana Kurkinová a ďalší zástupovia saleziánskej rodiny.

Pre 80 zúčastnených rehoľných bratov a sestier bol v úvode prečítaný príhovor apoštolského nuncia na Slovensku, Mons. Maria Giordanu, ktorý zaželal inštitútom zasväteného života návrat k pôvodnej charizme ich zakladateľov a nový apoštolský zápal.

V prvý deň sa predstavila sr. Enrica Rosanna, FMA, pracovníčka subsekretariátu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života. Temperamentná saleziánka povzbudzovala ako byť radostným svedkom života podľa evanjelia napriek ľudskej krehkosti, slabosti a malomyseľnosti. Ich poslanie má podľa jej slov svedčiť o prvenstve Boha pred všetkým ostatným. Zároveň vyzvala rehoľníkov, aby sa sústreďovali najmä na vzájomnú lásku a zmierenie, aby valorizovali hodnotu kríža u seba samých i vo svojich komunitách a objavovali hodnotu rozmanitosti darov.

Vyvrcholením sympózia bolo večerné slávenie Eucharistie v prítomnosti pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozefa Haľka, ktorý počas homílie vyzdvihol hodnotu definitívneho zasvätenia sa Kristovi, ktoré má byť ukotvené v neustálej adorácii vteleného Božieho Syna a vyjadrené v nasledovaní podľa vzoru jeho Najsvätejšej Matky, ktorú si osobitne uctíme v nasledujúcom Roku Sedembolestnej Panny Márie 2014. Pri príležitosti 10. výročia blahorečenia sestry Zdenky Schelingovej nasledovala predpremiéra filmu Zdenka natočeného sr. Ivou Kúšikovou, SSpS.

Druhý deň prednášal P. Clemens Dölken, O. Praem. z opátstva Duisburg – Hamborn. Docent sociálnej náuky Cirkvi popísal rozličné formy krízy v dejinách Božieho ľudu, ktoré zároveň predstavovali nové podnety pre duchovnú obnovu spoločnosti. V procese re-evanjelizácie Európy majú rehoľné osoby tlmočiť obsah viery prostredníctvom sociálno-charitatívnych diel, kultúrnych podujatí či mediálnych projektov.

Prítomní rehoľníci sa zhodli na tom, že prameňom autentického života podľa evanjelia má byť hlboký vnútorný život, pričom účinnosť svojho pôsobenia na Slovensku vidia vo vzájomnej spolupráci.

Informoval: P. Karol Miroslav Švarc, OFM, sekretár KVRP

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.