V Modre sa uskutoční vernisáž výstavy diel dona Leopolda Sersena

(Modra, 16. septembra 2013) – V historickej radnici na Štúrovej 54 v Modre v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v utorok 17.9.2013 o 16.00 sa bude konať vernisáž výstavy diel saleziána dona Leopolda Sersena s názvom Dotyky Ducha.

Don Leopold Sersen bol kňazom a umelcom, ktorý sa grafickej tvorbe venoval od polovice 60. rokov 20. storočia, časť z nej vytvoril počas kňazského pôsobenia v Modre. Z grafických techník mu bol najbližší linoleorez, v ktorom v priebehu rokov dosiahol majstrovskú schopnosť vyjadrovania. Okrem prírodných námetov a myšlienok sa venoval aj náboženskej symbolike a náročnejším kompozíciám z konkrétnych pasáží Svätého písma. Jeho tvorba je prínosom v kresťanskom umení, ktorá si zaslúži bližšiu pozornosť verejnosti.

Don Leopold Sersen sa narodil 5.11.1916 v Špačinciach. Po vstupe do saleziánskej spoločnosti študoval v Šaštíne, v Hronskom Beňadiku, v Moravskej Ostrave, v Bratislave-Trnávke, v Žiline a v Žiari nad Hronom. Kňazskú vysviacku prijal 29.6.1947. Ako kňaz pôsobil v saleziánskom dome v Trnave na Kopánke. V roku 1950 bol internovaný v centralizačných kláštoroch v Šaštíne a v Hronskom Beňadiku a v rokoch 1951-1954 bol 40 mesiacov v Pomocných technických práporoch – vojenských táboroch nútených prác. Po prepustení pracoval v civilnom zamestnaní ako administratívny pracovník. V rokoch 1963-1967 absolvoval diaľkové štúdium maliarstva. Do pastorácie sa dostal až v roku 1978 ako výpomocný duchovný v Modre (svoje diela podľa cirkevného roku vystavoval na kostolnej nástenke) a od roku 1985 v Bratislave-Trnávke, kde bol po roku 1989 obnovený saleziánsky dom. Na odpočinok odišiel v roku 2002 do charitného domova v Pezinku. V roku 2004 odišiel do Domu Charitas sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitule, kde 9.2.2006 zomrel. Pochovaný je v Špačinciach.

Informoval: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.