V Národnej Svätyni v Šaštíne sa konala 14. púť miništrantov PUMIN

(Šaštín, 17. mája 2023) – V sobotu 13. mája sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie konala púť miništrantov PUMIN. Heslom bol známy Ježišov výrok „Poď a uvidíš…“. Okolo 400 miništrantov a ich priateľov zažilo pestrý kultúrny, športový i duchovný program.

Po privítaní sa miništranti rozdelili do dvoch skupín – mladší a starší. Pre mladších mal pripravenú prednášku don Luscoň. Spoločne sa zamýšľali na tému Kde je možné „vidieť“ Pána Ježiša a čo pre to treba robiť. Starší mali možnosť vybrať si medzi štyrmi workshopmi. Paraolympionici hovorili o prekonávaní prekážok; policajti informovali, ako ochraňujú poriadok; hvezdár o tom, čo možno vidieť vo hviezdach – ako tam objaviť stopu Pána Boha. Vo štvrtom workshope sa hovorilo o nástrahách, ale aj pozitívach sociálnej komunikácie a ako sa dá cez médiá šíriť Ježišovo radostné posolstvo.

Vrcholom podujatia bola svätá omša, ktorú celebroval vincentín Miroslav Vaľko. Z jeho príhovoru zaznela veľmi silná myšlienka: „Kde býva Pán Ježiš? Vo Svätom písme, v Eucharistii ale aj v blížnom. Všade ho možno nájsť, ak má človek čisté srdce.“

Poobede sa miništranti zúčastnili turnajov a rôznych hier, vďaka ktorým prišli aj k pekným spomienkovým darčekom. Posledným bodom programu bola poklona Pánu Ježišovi a požehnanie sviatostným Spasiteľom.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.