V Novej Bani slúžili zádušnú svätú omšu za zosnulého dona Stanislava Štrbu

Nová Baňa 4. októbra (TK KBS) – V novobanskom Kostole Narodenia Panny Márie sa 3. októbra 2012 veriaci modlili za dušu zosnulého rodáka, saleziána dona Stanislava Štrbu. K modlitbám farského spoločenstva sa pripojil aj diecézny administrátor Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublinec spolu s bohoslovcami, predstavenými a zamestnancami Kňazského seminára sv.Františka Xaverského. V homílií sa prítomným prihovoril dp. Blažej Štrba,ktorý stručne priblížil najdôležitejšie životné míľniky zosnulého. 

Don Stanislav Štrba sa narodil 11. júna 1931 v Novej Bani. Ako jedenásťročný odišiel študovať k saleziánom do Šaštína. Prvé sľuby zložil ako salezián 16. augusta 1948. V roku 1951 emigroval do zahraničia. Od roku 1954 začal vo Venezuele prednášať filozofiu. Za kňaza ho vysvätili v Turíne 11. februára 1960. Svoj kňazský život prežíval vo viacerých formačných domoch, školách a farnostiach vo Venezuele. Slovensko a svoju rodnú farnosť potom navštívil tri krát. Prvý krát to bolo 21. júla 1968, kedy v Novej Bani slávil svoje primície a posledný krát to bolo v roku 1997, počas primícií svojho rodáka a vzdialeného príbuzného, biblistu Blažeja Štrbu.Zomrel vo Venezuele 24. septembra 2012.

Dp. Blažej Štrba poukázal tiež na zaujímavé skutočnosti. Dôležité dátumy spájajú, podľa Blažeja Štrbu, dona Stanislava so sviatkami Panny Márie a letnými mesiacmi. Na základe jeho životného príbehu Blažej Štrba povzbudilveriacich k priamosti, ľudskej prívetivosti a ochotnej službe blížnemu. Na záver homílie pozval dp. Štrba modliacich sa k vzdávaniu vďaky nielen za dobré veci, akými sú napríklad dary úrody, ktoré zdobia novobanský kostol, ale aj v ťažkých chvíľach, ktorou je smrť človeka. Blažej Štrba zároveň vyjadril presvedčenie, že don Stanislav Štrba žil v Božej blízkosti ako svätý muž.

TK KBS informoval Michal Válka

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.