V novom čísle časopisu Don Bosco dnes rozhovor s novozvoleným koordinátorom ASC

(Bratislava, 5. mája 2015) – V roku 2015 si okrem dvojstého výročia narodenia Jána Bosca pripomíname zároveň dvesto rokov od ustanovenia sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov, ktorej tento svätec s obrovskou dôverou zveroval všetky svoje materiálne i pastoračné starosti. V najnovšom vydaní časopisu Don Bosco dnes na mesiace máj/jún nájdete pri tejto príležitosti deviatnik k Panne Márii Pomocnici – patrónke saleziánskej rodiny.

V rubrike rozhovor odpovedá na otázky novozvolený koordinátor saleziánov spolupracovníkov Julián Tomaštík. Prezradí niečo zo svojho súkromia, ako prežíval voľbu na tento post, ale aj prečo je dobré stať sa saleziánom spolupracovníkom.

V rámci aktualít ponúkame krátke svedectvo Natálie Shalatovej, ktorá pracuje na oddelení rozvoja saleziánskej provincie na Ukrajine. Natáliino rozprávanie o aktuálnej situácii v tejto krajine z pohľadu mladých si prečítate v článku s názvom Ukrajina v ohni.

Ak časopis Don Bosco dnes ešte neodoberáte, napíšte nám na adresu dbd@donbosco.sk a budete ho dostávať každý druhý mesiac zadarmo.

red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.