V Partizánskom sa ľudia nezmestili do kostola

(Partizánske, 25. apríla 2013) – Aj u nás v Kostole svätého Tomáša na sídlisku Šípok v Partizánskom, sme privítali vzácneho hosťa. Pridali sme sa k ostatným „saleziánskym mestám“ a v dňoch 24. a 25. apríla sme sa mohli tešiť z prítomnosti relikvie Don Bosca.

V očakávaní príchodu sme sa spoločne zamýšľali a priblížili si sny zakladateľa saleziánov, využívajúc sociálne siete sme odpočítavali dni do príchodu a, samozrejme, sme u nás všetko pekne upratali a vyzdobili, ako sa patrí, keď má prísť taká vzácna, drahá a jedinečná návšteva.

Okrem krásneho počasia, Don Bosca pri jeho príchode vítali mnohí ľudia. „Bolo to také zvláštne. Keď ho dávali dole z auta, zrazu bol medzi ľuďmi taký pokoj a očakávanie. A každý sa akoby usmieval, tak popod fúzy.  A  potom sme tlieskali,“ opísala atmosféru jedna z našich animátoriek.

Po privítaní nasledovalo čítanie z Pamätí oratória a osobné modlitby. Pred slávnostnou svätou omšou sa veriaci spoločne pomodlili ruženec.  A omša? Bol to krásny zážitok vidieť toľkých ľudí, nielen v kostole, ale i pred kostolom, lebo dnu sa už akosi nepomestili. Ako zhodnotil náš direktor don Peter Hrabovecký, odvtedy, čo je v Partizánskom si nepamätá, že by bolo toľko ľudí v našom kostole. „Svätosť priťahuje,“ v kázni povedal otec provinciál. A ako aj v iných mestách, aj u nás, svätosť dona Bosca pritiahla v tieto dni stovky ľudí najrôznejších vekových kategórií, s najrôznejšími prosbami, modlitbami, poďakovaniami.

Po omši a slávnostných vešperách, kostol stále nezostával prázdny. Po ôsmej začal program – mladí s donom Boscom. Piesne, fotky a videá z desaťročnej histórie nášho pastoračného centra, don Boscove sny, príhovory mladých o tom, čo v ich životoch znamená don Bosco, prosby a vďaky vhodené do krabičky, spoločne prednesené prosby animátorov, ktoré písali už pred niekoľkými mesiacmi.

Svoje čaro malo i navštívenie relikvie v noci, kedy už utíchol prúd ľudí a vzduch v kostole bol o niečo dychateľnejší. I v Partizánskom sme zaplnili niekoľko strán v knihe poďakovaní a prosieb k Don Boscovi.

Ďalší deň s relikviami sa v Partizánskom začal rannými chválami, pokračoval svätou omšou. A potom sme sa s ním už museli rozlúčiť, aby mohol pokračovať do Trnavy, hľadiac na auto, s akýmsi pocitom melanchólie, uvažujúc nad otázkou z rannej kázne saleziána Petra Jacka: „Čo zostane v našich srdciach, keď odíde relikvia dona Bosca?“

Auto s naším priateľom odišlo, no naša radostná atmosféra pokračovala. Mladí sme sa len tak rozprávali a smiali, rodinne – v kuchyni u saleziánov a nikomu sa akosi nechcelo odísť domov. Ďakujeme za návštevu a prajeme šťastnú cestu a mnoho ďalších krásnych stretnutí.

S pozdravom                                                                                          

         Partizánske 🙂

Informovala: Megi HoléniováFoto: Katarína Janíčková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.