V Petržalke sa pracuje na ceste k mladým

(Bratislava, 25. mája 2015) – 30 stanovísk, 12 atrakcií, moderátor Stano Staško z divadelno – improvizačnej skupiny 3T a vyše 80 dobrovoľníkov malo v nedeľu 10. mája v saleziánskom stredisku na Mamateyovej jeden cieľ – byť o krok bližšie mladým. Pri príležitosti sviatku patróna kaplnky sv. Dominika Savia sa na Mamateyke tradične konal Deň otvorených dverí. V poradí 19-ty ročník tohto podujatia sa niesol v duchu hesla „Na ceste (k mladým) sa pracuje!“.

Saleziánske stredisko sa na pár hodín stalo miestom stavby. Na stanoviskách so zaujímavými a zábavnými úlohami na vyskúšanie postrehu, inteligencie a šikovnosti mohli mladí získať pečiatku do „pracovného povolenia“. Po nazbieraní určitého počtu pečiatok dostali prístup na atrakcie ako kolotoče, jazdenie na motorkách, maľovanie na tvár, šmykľavku a iné.

„Cieľom nášho podujatia bolo otvoriť dvere pre všetkých, ktorým záleží na mladých v Petržalke. Chceli sme ľudí pozvať vyhrnúť si rukávy a pracovať na ceste k srdcu mladých ľudí, hľadať tých, ktorí sa na svojej ceste stratili a žijú v rôznych formách chudoby," povedal o zmysle Dňa otvorených dverí direktor strediska Peter Figeľ SDB. Animátorka Zuzka o svojich dojmoch z tohto dňa: „Najväčším zážitkom pre mňa bola radosť v očiach detí, zapájanie sa rodičov aj starších ľudí do plnenia stanovísk a super atmosféra."

Spracovala: mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.