V Pinardiho kaplnke na Valdoccu sa začala permanentná adorácia

(Turín, 28. októbra 2020) – Od soboty 24. októbra začala na Valdocu v Turíne v malej Pinardiho kaplnke permanentná adorácia. Už počas prvého dňa prišla do kaplnky početná skupina ľudí pomodliť sa ruženec, poďakovať Pánovi za tento úžasný dar a predniesť mu svoje najhlbšie túžby.

Žiadosti o permanentnú adoráciu prichádzali od mnohých veriacich a priateľov saleziánskeho domu na Valdoccu, najmä po slávnostnom otvorení Múzea Dom dona Bosca. Idea je v súlade s projektom materského domu saleziánov a má podporu hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho.

Každý deň od 8:30 do 20:30 je táto prvá kaplnka oratória dona Bosca otvorená pre tých, ktorí hľadajú na Valdoccu pokojné, tiché a ničím nerušené miesto na modlitbu.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.